ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ | Sri Kolluru Mookambike | Kannada Devotional Jukebox


Listen Sri Kolluru Mookambike Kannada Devotional Songs on Jhankar Bakthi

Subscribe here ► https://goo.gl/ugrm1g
Listen on Jhankar Music App ► https://goo.gl/gP7Lqi

#KannadaDevotionalSongs #BhaktiSongs #PoojaSongs

♫ Songs List ♫

01. Song: Devi Mookambike Bandalu(00;00)
Singer: S Janaki

02. Song: Kollura Nilaye(05;44)
Singer: G V Atri

03. Song: Kollura Kshetrakke(10;45)
Singer: Surekha

04. Song: Mookambike Thayi Baramma(15;03)
Singer: Ramesh Chandra

05. Song: Kollura Siridevi(20;43)
Singer: Manjula Guru

06. Song: Kamhasurananu(25;39)
Singer: P Shusheela

07. Song: Kollura Devi(30;30;)
Singer: B R Chaya

08. Song: Karuneya Nidhi Neenu(35;24)
Singer: S Janaki

09. Song: Parameshwari Roopa Ivalamma(40;19)
Singer: Sujatha Dutt

10. Song: Sunadha Roopini(43;52;)
Singer: S P Balasubramanyam

——————————————————–
Album Name – Sri Kolluru Mookambike
Singer – S Janaki, G V Atri, Surekha, Ramesh Chandra, Manjula Guru, P Shusheela, B R Chaya, S Janaki, Sujatha Dutt, S P Balasubramanyam
Music – R N Jayagopal
Lyrics – R N Jayagopal
Label – Jhankar Music

—————————————–
Like – Share – Follow us on :

► YouTube: https://goo.gl/ugrm1g
► Facebook: http://goo.gl/m9gYgM
► Twitter: http://goo.gl/IXChRz
► Instagram: https://goo.gl/mGKUQ6
——————————————
Visit Our Other Channels:

► Jhankar Music: http://goo.gl/nHtdG8
► Jhankar Folk Factory: https://goo.gl/J1MLgQ
► Jhankar Music Comedy: https://goo.gl/zDrvin
► Jhankar Music India: https://goo.gl/ps6A1K
► Jhankar Cover Version: https://goo.gl/WE2zwX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *